top of page

WALK & TALK

Trygghet og motivasjon

DU VIL BLI SETT UAVHENGI AV HVA SLAGS BAKGRUNN DU HAR?
HVILKE RESURSER ER DET SOM BOR I DEG?
HVILKE MULIGHETER HAR DU?
OG HVA ER DU GOD TIL?

TENKER ANNERLEDES ENN FAGPERSONER ETC
Se ting fra et annet perspektiv - møte motstand - få råd og verktøy
Ønsker du en god men, ufaglært samtale?

bottom of page